Księgowość dla osób prawnych

 • sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności gospodarczej
 • obsługa firm rozliczających się z Urzędem Skarbowym w formie ksiąg handlowych:

- spółki (w tym z udziałem zagranicznym)

 • kompleksową usługę rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (sporządzenie deklaracji, naliczanie składek, przekazy elektroniczne do ZUS)
 • kompleksową usługę rozliczeń z Urzędem Skarbowym (sporządzanie odpowiednich deklaracji (CIT, VAT)
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników (listy płac, kartoteki wynagrodzeń pracowników, teczki osobowe, umowy o pracę, rozliczenia urlopów, zaświadczenia o zarobkach, świadectwa pracy, pit-11 )
 • wszelkie informacje dotyczące wysokości podatków za dany miesiąc, jak i informacje dotyczące składek ZUS, klienci mogą pobierać z naszej strony, po zalogowaniu się w "Panelu klienta"
 • reprezentowanie (inne niż prawne) klienta w Urzędzie Skarbowym i ZUS
 • wyprowadzanie zaległości, archiwizacja danych na nośnikach CD, DVD

Oferujemy

 • niezobowiązujące spotkanie w naszym biurze, na którym omówimy kwestie współpracy
 • niskie ceny dostosowane do możliwości finansowych klienta
 • fachową, rzetelną i kompetentną obsługę
 • jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami rachunkowo-księgowymi