Ryczałt Ewidencjonowany

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Jego istotą jest to, że podatek dochodowy opłacany jest w ryczałcie – od przychodów bez możliwości pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Dla kogo jest to rozwiązanie? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczy osób fizycznych lub spółki osobowej. 

Przedsiębiorca, który chce rozliczać się w formie ryczałtu ewidencjonowanego, w momencie zakładania firmy powinien poinformować o tym właściwy urząd skarbowy – oświadczenie powinno mieć formę pisemną. Warto przy tym mieć świadomość, że istnieje możliwość zmiany formy opodatkowania przez istniejącą już firmę rozliczającą się na innych zasadach – zgłoszenia trzeba dokonać najpóźniej do 20 stycznia kolejnego roku podatkowego. 

Próg przychodów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z rozliczenia w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Istotne znaczenie odgrywa bowiem próg przychodów. W określaniu zasadności przystąpienia do ryczałtu bierze się pod uwagę wyłącznie przychody z poprzedniego roku podatkowego.