Ryczałt Ewidencjonowany

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Jego istotą jest to, że podatek dochodowy opłacany jest w ryczałcie – od przychodów bez możliwości pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Dla kogo jest to rozwiązanie? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczy osób fizycznych lub spółki osobowej. 

Przedsiębiorca, który chce rozliczać się w formie ryczałtu ewidencjonowanego, w momencie zakładania firmy powinien poinformować o tym właściwy urząd skarbowy – oświadczenie powinno mieć formę pisemną. Warto przy tym mieć świadomość, że istnieje możliwość zmiany formy opodatkowania przez istniejącą już firmę rozliczającą się na innych zasadach – zgłoszenia trzeba dokonać najpóźniej do 20 stycznia kolejnego roku podatkowego. 

Próg przychodów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z rozliczenia w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Istotne znaczenie odgrywa bowiem próg przychodów. W określaniu zasadności przystąpienia do ryczałtu bierze się pod uwagę wyłącznie przychody z poprzedniego roku podatkowego.

Podatek dochodowy w formie ryczałtu mogą opłacać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku podatkowym: osiągnęli przychód z działalności prowadzonej samodzielnie nieprzekraczający 150 tys. euro lub uzyskaniu przychodu w wyniku prowadzenia spółki – gdy suma przychodów wspólników nie przekracza 150 tys. euro. 

Podatek dochodowy a ryczałt ewidencjonowany

Podatek dochodowy w przypadku ryczałtu płaci się od przychodu, który nie może zostać pomniejszony o koszty jego uzyskania. Można natomiast od sumy przychodu odjąć składki na ubezpieczenie społeczne. Taka kwota stanowi podstawę opodatkowania według ustalonej stawki ryczałtu. Wyliczony podatek należy pomniejszyć o część składki zdrowotnej (7,75% wymiaru składki). Uzyskana kwota to podatek dochodowy, który trzeba wpłacić do urzędu skarbowego.

Biuro Rachunkowe FINART